top of page

פרטי אשת הקשר שלנו מ- Helpi

 

אביה

מייל: aviya@helpi.org.il

נייד: 052-6016192

רוצים לראות את המערכת ולבחור את ההתנדבות המתאימה לכם?

הכנסו ל Helpi - Delta

אנחנו שמחים ממש לצאת לדרך ובטוחים שכל צוות ימצא את המיזם המתאים לו להתנדב.

מי מכם שיש לו שאלה / הערה – מוזמן לפנות אלינו.

שיהיה לכולנו בהצלחה.

בואו להתנדב

ערכי האחריות החברתית וההשקעה בקהילה נטועים עמוקות בהיסטוריה של דלתא, והיוו סימן משמעותי בהתפתחות החברה בתוך הקהילות בהן פעלה.

כחלק מהאחריות החברתית ואזרחות טובה מעודדת החברה התנדבות עובדים.

מעבר לתרומה לקהילה, עצם הפעילות ההתנדבותית מרחיבה את הלב, נותנת סיפוק עצמי, מעשירה את חיי העוסק בזה ובונה תחושת ערך עצמי.

לצורך יישום התנדבות העובדים בחברה, חברנו לעמותת HELPI , אשר שמה לה לחזון לאחד ולחזק את הקהילה באמצעות חיבור בין גופים הזקוקים לסיוע מהקהילה וארגונים המעוניינים לפעול למען הקהילה.

 

עמותת HELPI מאפשרת תחומי פעולה מגוונים להתנדבות - כגון הסעות וליווי, אריזות וחלוקת מזון, סדנאות והרצאות, הפגת בדידות, צביעה ותחזוקת מבנים, סיוע מקצועי, סיוע טכנולוגי ועוד...

ועל כן ניתן להתאים את הפעילות ההתנדבותית לצוות המתנדב.

 

אנו מעוניינים לנצל את פלטפורמת ההתנדבות כגיבוש ועשייה ציוותית. כל צוות יוכל לבחור, מבין האופציות הקיימות, את הפעילות המתאימה לו, ביום המתאים לו ובמיקום האופטימלי עבורו.     

 

החברה תאפשר לעובד להתנדב עד 8 שעות פעילות על חשבון העבודה. ניתן לעשות זאת בפעם אחת או בפעמיים, כשההתנדבות עצמה היא בצוותים (רצוי צוותים אורגניים).

BE YOURSELF

גילוי מוקדם מציל חיים

bottom of page